Bize Ulaşabilirsiniz:
info@gokturkortodonti.com

Sıklıkla Kullanılan Apareyler

Yüz Maskesi

Üst çene geriliği görülen hastalarda üst çenenin gelişimini öne doğru desteklemek ve alt çenenin gelişiminin yönünü değiştirmek için kullanılır. En ideal yaşlar 8-9 yaşlarıdır. Günde en az 16 saat olmak kaydıyla yaklaşık 8 ay süreyle kullanılması gerekir.

Monoblok Apareyi

Alt çene geriliği olan hastalarda alt çenenin öne doğru gelişimini desteklemek için kullanılır. En ideal yaşları büyüme ve gelişim atılımının gerçekleştiği 9-10 yaşlarıdır. Alt çene önde ve aşağıda doğru konumunda pozisyonlandırılarak ölçüler alınır ve aparey bu ölçülere göre hazırlanır. Şeffaf akrilikten yapılır. Günde en az 16 saat 1 yıl süreyle kullanılması önerilir.

Hawley Apareyi

Tek diş hareketi, alt ve üst çenenin genişletilmesi, dilin önde konumlanmasının önlenmesi gibi amaçlarla kullanılır. Uygulama için karışık dişlenme dönemi en ideal dönemdir. Ortalama günde 20 saat 6 ay süreyle kullanılması önerilir. Şeffaf apareylerdir ve hastalar tarafından takıp çıkartılabilir.

Forsus Apareyi

Üst diş kavsine geriye, alt çene ve diş kavsine öne doğru kuvvet uygulayan sabit fonksiyonel bir ağız içi yay sistemidir. Ortodontik tedavinin son aşamasında uygulanır. Büyüme ve gelişim atılımı ve sonrası dönem için kullanılır. Ortalama kullanım süresi 6-8 aydır.

Mini-İmplantlar ve Mini plaklar

Mini-implantlar istenilen yönde diş hareketi elde edilmeye çalışılırken diğer dişler ve dokulardan destek almaya gerek kalmadan kullanılabilen küçük vidalardır. Diş eti uyuşturularak kemiğe yapılır.  Alt ve üst dişleri hareket ettirirken ve diş kavsini geriye almak için destek görevi görür. Tedavi sonunda kolay ve acısız olarak çıkartılır.

Banded RPE

Üst çene ve diş kavsini genişleten bir  vidalı akrilik sistemdir. Üst çeneye sabit olarak uygulanır. Yeterli genişletme sağlandıktan sonra 3 ay kadar ağızda tutulur. Büyüme ve gelişim döneminde uygulanırsa istenilen iskeletsel etkisi daha fazladır.

Yer Tutucular

Erken süt dişi kayıplarında, komşu sürekli dişlerin öne doğru gelerek henüz çıkmamış dişlerin yerini daraltmasını engellemek için uygulanır. Sürekli dişler çıkana kadar ağızda tutulması önerilir.

Pendulum Apareyi

Üst 12 yaş dişleri henüz sürmemiş çocuklarda üst diş kavsini geriye doğru hareket ettirmek için veya erken süt dişi kayıplarına bağlı olarak öne doğru hareket etmiş olan üst çene azı dişlerinin geriye doğru hareket ettirilmesi için kullanılır. Sabit bir sistemdir. Ortalama kullanım süresi 6 aydır.