Bize Ulaşabilirsiniz:
info@gokturkortodonti.com

Itero Element Ağız içi Dijital 3D Tarama Sistemi

Kliniğimizde İtero dijital ağız içi tarama cihazı rutin olarak kullanılmaktadır. Bu son teknoloji uygulama sayesinde hızlı ve kusursuz bir şekilde dişler ve kapanışın 3D kayıtları alınabilmekte ve hastalarda bulantıya sebep olan konvansiyonel ölçü alma uygulaması ortadan kalkmış olmaktadır. Ortodonti laboratuvarı ve kliniğimiz arasındaki dijital veri ağı sayesinde üretilecek apareylerde eskiden karşılaşılmakta olan vakit kaybı ortadan kalkmaktadır.

Ağız İçi ve Ağız Dışı Röntgen Uygulamaları

Kliniğimizde Castellini dijital periapikal röntgen ve RVG cihazı ile Samsung Rayscan Dijital Panoramik + Sefalometrik + El-Bilek Röntgen cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlar sayesinde hastalarımızın gerek ağız içi tek diş, gerekse ağız dışı panoramik, sefalometrik, PA, el-bilek röntgenleri klinik konforunda dijital olarak hızlı bir şekilde elde edilmektedir ve hastalarımızın röntgen analizleri için ayrı bir görüntüleme merkezine gitmek zorunda kalıp, ekstra vakit kaybetmeleri ortadan kaldırılmıştır. Bunun haricinde son teknoloji röntgen cihazları sayesinde hastalarımız olabilecek minimum radyasyon dozunu almaktadırlar.

Periapikal Radyografi + RVG: Ağız içi bir veya birkaç dişin röntgenlerinin dijital olarak, minimum radyasyonla ve saniyeler içinde alınmasını sağlamaktadır. Bu sayede tedavi öncesi, sırası ve sonrasında dişler, arayüzler, kökler, kökleri saran kemik dokusundaki olası problemler anında fark edilebilmekte ve gerekli önlemler ve uygulamalar geç kalınmadan yapılabilmektedir.

Panoromik Radyografi: Mevcut olan dişleri, kök pozisyonlarını, dişlerde veya ara yüzlerde çürük olup olmadığını, köklerin etrafındaki kemik dokusunu, gömük dişleri ve kistleri tespit etmek için kullanılan tanı aracıdır. Dişler harici çenelerdeki ve çenelere komşu anatomik oluşumlar ve çene eklemi detaylı olarak incelenebilmektedir. Genel diş muayenesinde mutlaka incelenmelidir.

Lateral Sefalometrik Grafi: Dişlerin çenelere göre ve çenelerin de yüze göre konumunu belirlemek için kullanılır. Ortodontik tedavi için başvuran her hastadan alınması gereken önemli bir tanı aracıdır.

Postero-Anterior Grafi: Orta hat problemlerini ve çene asimetrilerini değerlendirmede kullanılan, ön-arka yönde kafatasından alınan grafidir. Asimetriden şüphelenilen tüm hastalarda incelenmelidir.

El Bilek Grafisi: Büyüme ve Gelişim dönemindeki hastalarda kalan büyüme potansiyelini tespit etmek için kullanılır. Büyüme gelişimi tamamlanmamış tüm hastalarda mutlaka incelenmelidir.

Ağız İçi Kamera ve Dijital Fotoğraf Makinesi

Ağız içi kamera ile dişlerde hastalarımızın göremedikleri çürük vs gibi problemler hastalarımızla birlikte eş zamanlı olarak değerlendirilebilmektedir. Dijital fotoğraf kayıtları olarak da, tedavi başında, ara dönemde ve tedavi sonunda mutlaka ağız içi ve ağız dışı profesyonel fotoğraflarınız çekilir. Tedavi öncesinden, tedavi sonucunda elde edilecek değişikliklerin simülasyonunun yapılıp hastalarımızla birlikte değerlendirilmesini sağlar. Tedavinin gidişatını ve tedavi sonucunu aynı zamanda dudakların ve yüzün değişen durumu değerlendirilir.

Dolphin Sefalometrik ve PA Röntgen Analiz Programı

Ortodontik Sefalometrik ve PA ölçüm ve analiz programıdır. Hastalarımızdan alınan radyografilerin sadece göz ile incelenmesi yerine detaylı ve milimetrik ölçümler ve analizler yapmayı sağlar. Dişlerin çenelere göre çenelerin de yüze göre konumunu açısal ve milimetrik olarak ölçer. Dişlerin ve çenelerin ideal konumlara gelmesi için gerekli hareket miktarının belirlenmesinde ve tedavi planlamasında kullanılır. Özellikle ortognatik cerrahi hastalarında istenilen hareket miktarı belirlendikten sonra fotoğraflar üzerinde yüzün yeni şeklinin simülasyonu da görülebilir.